Thứ Ba, ngày 28/03/2023 21:22
ASXHPortalView

Vì sao hệ thống chính trị cần vào cuộc?

Shared facebook
Thứ Ba, ngày 27/12/2022 09:13

Hôm 21/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang đã ký ban hành kế hoạch thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025.

Theo kế hoạch này, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể, chính quyền cơ sở, đặc biệt là đề nghị cơ quan Mặt trận Tổ quốc cùng chung sức, chung lòng thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh trong 3 năm tới. Hiệu quả thực hiện được đo bằng các chỉ tiêu cụ thể: Về BHXH, năm 2023 đạt tỷ lệ 18,21% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, năm 2024 là 19,3% và năm 2025 là 20,5%. Về BHYT, năm 2023 đạt tỷ lệ bao phủ 96,05% dân số, năm 2024 đạt 96,10% và năm 2025 đạt 96,15% dân số.

BCĐ TP.Quy Nhơn bàn giải pháp thực hiện chính sách BHXH, BHYT

Ngoài ra, hiệu quả còn được đối chiếu với những mục tiêu đề ra trong kế hoạch: Quản lý sử dụng an toàn và bảo đảm cân đối quỹ BHXH, quỹ BHYT; xây dựng hệ thống BHXH, BHYT hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Cũng trong kế hoạch 3 năm này, các sở, ban ngành, đoàn thể, chính quyền cơ sở... đều được giao nhiệm vụ cụ thể, phù hợp để tạo hiệu ứng vận động tốt nhất, hiệu quả nhất.

Trên phạm vi cả nước, lâu nay, BHXH các địa phương đều tham mưu cho chính quyền sở tại ban hành kế hoạch thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn hằng năm hoặc cả giai đoạn, tương tự như ở Bình Định. Tuy nhiên, BHXH tỉnh Bình Định- trong vai trò tham mưu, đã giúp UBND tỉnh ban hành kế hoạch 3 năm tới rất kịp thời. Nói cách khác, ngay từ cuối năm 2022, UBND tỉnh Bình Định đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc dệt lưới an sinh cho năm 2023. Dựa vào cơ sở pháp lý này, ngay từ đầu năm mới, BHXH tỉnh Bình Định đã có thể triển khai mọi hoạt động với sự chung tay của các sở, ban ngành, đoàn thể, chính quyền cơ sở trên toàn địa bàn.

Vậy vì sao BHXH tỉnh Bình Định phải nỗ lực tham mưu để UBND tỉnh sớm huy động hệ thống chính trị vào cuộc? Nhìn lại năm 2022, công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT gặp rất nhiều khó khăn, không chỉ tại địa phương duyên hải miền Trung này, mà ở hầu hết các địa phương trong cả nước. Trong khi đó, cốt lõi thực hiện chính sách BHXH, BHYT là vận động. Trong cuộc vận động quy mô lớn và liên tục về công tác dệt lưới an sinh này, BHXH các địa phương chỉ thực hiện thành công nếu có sự vào cuộc của hệ thống chính trị. Và, bối cảnh càng nhiều khó khăn, thì sự vào cuộc của hệ thống chính trị đối với công tác dệt lưới an sinh phải càng sớm hơn.

Nhận diện đầy đủ “nghịch cảnh” và kịp thời tham mưu để có thể vượt qua bằng sức mạnh tổng lực của hệ thống chính trị trên toàn địa bàn, là câu chuyện mà BHXH tỉnh Bình Định đã làm được. Hy vọng rằng, trong năm 2023 và 2 năm tiếp theo, với sức mạnh tổng lực ấy, công tác BHXH, BHYT ở Bình Định sẽ đạt các mục tiêu mà kế hoạch 3 năm đề ra.

Thanh Giang


Viết bình luận


ASXHPortalBoxRight
ASXHPortalBoxRight
ASXHPortalBoxRight
ASXHPortalFooter