BHXH Việt Nam xếp thứ 3 trong Bảng xếp hạng chuyển đổi số năm 2021
Thứ Năm, ngày 29/06/2023 04:32
ASXHPortalView

BHXH Việt Nam xếp thứ 3 trong Bảng xếp hạng chuyển đổi số năm 2021

Shared facebook
Thứ Hai, ngày 08/08/2022 13:29

Theo Báo cáo Chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021- vừa được Bộ TT-TT công bố, BHXH Việt Nam đã đạt được kết quả tích cực.

Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số gọi tắt là DTI, được phân thành các các nhóm chỉ số DTI cấp tỉnh và DTI cấp bộ.

Với DTI cấp bộ, được chia thành nhóm cung cấp dịch vụ công (DVC) và nhóm không cung cấp DVC. Có 17 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có cung cấp DVC được đánh giá, xếp loại. Theo xếp hạng DTI của nhóm này, năm 2021, Bộ Tài chính xếp thứ 1 với 0,6321 điểm, Bộ KH-ĐT xếp thứ 2 với 0,6126 và BHXH Việt Nam xếp thứ 3/17 với 0,5747 điểm.

Đáng chú ý, ở một số chỉ số xếp hạng chính, BHXH Việt Nam cũng đạt điểm tương đối tích cực. Cụ thể: Về chỉ số xếp hạng Nhân lực số, BHXH Việt Nam xếp thứ 1; về chỉ số Hoạt động chuyển đổi số, BHXH Việt Nam xếp thứ 2; về chỉ số Nhận thức số, BHXH Việt Nam xếp thứ 3...

Theo đánh giá chung, giá trị trung bình DTI 2021 của các bộ, ngành cung cấp DVC là 0,4595, tăng 15,4% so với năm 2020. Trong đó, 7/17 bộ, ngành có giá trị DTI 2021 trên mức trung bình; 6/17 bộ, ngành có giá trị DTI đạt mức 0,5 trở lên.

Minh Đức


Viết bình luận


ASXHPortalBoxRight
ASXHPortalBoxRight
ASXHPortalBoxRight
ASXHPortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444