Cốt lõi hình thành văn hoá DN
Thứ Năm, ngày 29/06/2023 20:13
ASXHPortalView

Cốt lõi hình thành văn hoá DN

Shared facebook
Thứ Năm, ngày 02/06/2022 08:12

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa công bố 6 Quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam. Những quy tắc này đã thể hiện rõ nghĩa vụ cơ bản của doanh nhân trong việc đảm bảo tính tuân thủ pháp luật, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm xã hội với cộng đồng cũng như NLĐ; qua đó góp phần hình thành nên văn hóa DN.

Theo VCCI, để xây dựng văn minh kinh doanh, văn hóa DN, cốt lõi đầu tiên cần chú trọng là vấn đề con người. Do đó, Quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam được hoàn thiện và đề xuất với 6 điều cụ thể, được nghiên cứu dựa trên các quy tắc đạo đức kinh doanh của các tổ chức, DN trên thế giới và Bộ Tiêu chí văn hóa kinh doanh do Hiệp hội Phát triển văn hóa DN Việt Nam xây dựng.

Công ty Taekwang Vina luôn quan tâm tới NLĐ

Cụ thể, Quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam bao gồm: Tạo giá trị kinh tế cho xã hội; tuân thủ pháp luật; minh bạch, công bằng, liêm chính; sáng tạo, hợp tác, cùng phát triển; tôn trọng thiên nhiên, bảo vệ môi trường; yêu nước, có trách nhiệm với xã hội và gia đình. Trong đó, 2 quy tắc đầu là những nguyên tắc đạo đức và cũng là nghĩa vụ cơ bản của doanh nhân trong việc góp phần phát triển kinh tế, tạo việc làm và nâng cao phúc lợi xã hội; đồng thời đảm bảo tính tuân thủ pháp luật giúp DN phát triển ổn định và bền vững. 2 quy tắc tiếp theo là những chuẩn mực trong hoạt động kinh doanh, trong điều hành DN và tương tác với các đối tác trong nước cũng như quốc tế; còn 2 quy tắc cuối là những phẩm chất cần có trong ứng xử với thiên nhiên, môi trường, với Tổ quốc, xã hội và gia đình.

Với 3 mục đích lớn mà VCCI hướng tới, 6 quy tắc đạo đức trên sẽ góp phần nâng cao nhận thức của các doanh nhân về đạo đức, lấy đạo đức làm cốt lõi xây dựng văn hoá kinh doanh và đảm bảo sự phát triển bền vững của đội ngũ doanh nhân, DN Việt Nam; góp phần thực hiện chủ trương mà Đảng và Nhà nước đã đề ra về xây dựng đội ngũ doanh nhân có tinh thần dân tộc, có văn hóa kinh doanh và trách nhiệm xã hội cao. Đồng thời, góp phần củng cố niềm tin, tăng sự ủng hộ của xã hội đối với đội ngũ doanh nhân, DN Việt Nam.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã nêu rõ yêu cầu: “Phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng và chất lượng, có tinh thần cống hiến cho dân tộc, có chuẩn mực văn hóa, đạo đức tiến bộ và trình độ quản trị, kinh doanh giỏi” và đặt ra mục tiêu đưa đất nước ta đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Quán triệt mục tiêu này, Nghị quyết Đại hội VII của VCCI đã xác định 3 đột phá chiến lược, trong đó có việc “Tiên phong xây dựng văn hóa kinh doanh Việt Nam, hình thành và thúc đẩy thực hiện các quy ước, chuẩn mực chung về đạo đức kinh doanh, văn hóa doanh nhân, DN”.

Chính vì vậy, việc VCCI công bố Quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam đã thể hiện rõ quyết tâm của cộng đồng doanh nhân trong việc hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng thời là bước khởi đầu quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của VCCI. “Văn hoá kinh doanh, văn hoá DN đều bắt đầu từ con người, do con người và vì con người. Do vậy, chúng ta sẽ bắt đầu từ đạo đức doanh nhân- đây là yếu tố nền tảng, là cốt lõi hình thành nên văn hoá của mỗi DN”- ông Phạm Tấn Công- Chủ tịch VCCI nhấn mạnh.

Quang Vượng


Viết bình luận


ASXHPortalBoxRight
ASXHPortalBoxRight
ASXHPortalBoxRight
ASXHPortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444