Công chức Văn hóa-Xã hội cấp xã được giao nhiệm vụ tham mưu công tác BHXH, BHYT
Thứ Hai, ngày 21/08/2023 19:00
ASXHPortalView

Công chức Văn hóa-Xã hội cấp xã được giao nhiệm vụ tham mưu công tác BHXH, BHYT

Shared facebook
Thứ Hai, ngày 21/08/2023 08:11

Theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/8/2023, công chức Văn hóa-Xã hội cấp xã sẽ được giao nhiệm vụ tham mưu giúp UBND cùng cấp về công tác BHXH, BHYT.

Nghị định số 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Đáng lưu ý, tại Điều 11 của Nghị định này quy định nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã. Trong đó, tại Khoản 6 quy định công chức Văn hóa-Xã hội có nhiệm vụ tham mưu giúp UBND cấp xã trong công tác BHXH, BHYT, ATVSLĐ. Đồng thời, có trách nhiệm xây dựng tiêu chí phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm để trình HĐND cùng cấp quyết định.

Các xã cần sớm xúc tiến bổ sung công chức Văn hóa-Xã hội vào Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT

Song song đó, công chức Văn hóa-Xã hội cũng có trách nhiệm thống kê dân số, lao động, việc làm, ngành nghề trên địa bàn; theo dõi, tổng hợp, báo cáo về số lượng và tình hình biến động các đối tượng chính sách lao động; thực hiện chi trả các chế độ đối với người hưởng chính sách xã hội; báo cáo số liệu thông tin, truyền thông.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với công chức Tư pháp và Trưởng thôn, Tổ trưởng Dân phố trong việc hướng dẫn cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố xây dựng và tổ chức thực hiện hương ước, quy ước; phối hợp với công chức Văn phòng- Thống kê trong việc xây dựng CSDL về dân số, lao động, việc làm và các đối tượng chính sách…

Công chức cấp xã hiện có 6 trường hợp gồm: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự; Văn phòng- Thống kê; Địa chính- Xây dựng- Đô thị và Môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính- Nông nghiệp- Xây dựng và Môi trường (đối với xã); Tài chính- Kế toán; Tư pháp- Hộ tịch; Văn hóa-Xã hội.

Thời gian qua, tại nhiều địa phương, trong thành phần Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT của xã không có công chức Văn hóa-Xã hội. Vì vậy, cơ quan BHXH một số nơi cho biết đang có đề nghị kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp xã, bổ sung thành viên là công chức Văn hóa-Xã hội sau khi Nghị định số 33/2023/NĐ-CP có hiệu lực.

Phạm Thọ


Viết bình luận


ASXHPortalBoxRight
ASXHPortalBoxRight
ASXHPortalBoxRight
ASXHPortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444