Mượn hồ sơ để giao kết HĐLĐ: Hành vi vi phạm pháp luật
Thứ Năm, ngày 29/06/2023 19:56
ASXHPortalView

Mượn hồ sơ để giao kết HĐLĐ: Hành vi vi phạm pháp luật

Shared facebook
Thứ Ba, ngày 14/06/2022 14:29

Bộ LĐ-TB&XH vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và BHXH Việt Nam về việc NLĐ mượn hồ sơ của người khác để giao kết HĐLĐ.

Trong thời gian qua, Bộ LĐ-TB&XH nhận được phản ánh của một số địa phương về việc NLĐ mượn hồ sơ của người khác để giao kết HĐLĐ và tham gia BHXH. Về vấn đề này, Bộ LĐ-TB&XH có ý kiến như sau:

Trường hợp NLĐ mượn hồ sơ của người khác để giao kết HĐLĐ là hành vi vi phạm nguyên tắc “trung thực” theo quy định tại Khoản 1, Điều 15 của Bộ luật Lao động; và vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin khi giao kết HĐLĐ theo quy định tại Khoản 2, Điều 16 của Bộ luật Lao động. Căn cứ quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 49 của Bộ luật Lao động thì đây là trường hợp HĐLĐ vô hiệu toàn bộ.

Thẩm quyền tuyên bố HĐLĐ vô hiệu và xử lý HĐLĐ vô hiệu được thể hiện theo quy định tại Điều 50, Điều 51 của Bộ luật Lao động và Mục 3, Chương III của Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Theo đó, TAND có quyền tuyên bố HĐLĐ vô hiệu.

Việc xử lý HĐLĐ vô hiệu toàn bộ do người giao kết không đúng thẩm quyền hoặc vi phạm nguyên tắc giao kết HĐLĐ được thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 51 của Bộ luật Lao động và Điều 10 của Nghị định số 145/2020/NĐ-CP. Tại Khoản 4, Điều 10 của Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định: “Các vấn đề khác liên quan đến việc xử lý HĐLĐ vô hiệu toàn bộ do người giao kết không đúng thẩm quyền hoặc vi phạm nguyên tắc giao kết HĐLĐ thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự”.

Vì vậy, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH, cơ quan BHXH và các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường thông tin, tuyên truyền để NLĐ và người SDLĐ thực hiện đúng quy định của pháp luật lao động; thường xuyên kiểm tra, thanh tra và kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố chủ động, kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương rà soát, kịp thời phát hiện và xử lý theo đúng quy định của pháp luật lao động, pháp luật về BHXH.

VT


Viết bình luận


ASXHPortalBoxRight
ASXHPortalBoxRight
ASXHPortalBoxRight
ASXHPortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444