Thứ Tư, ngày 29/03/2023 03:42
ASXHPortalView

Tham mưu rõ, “chỗ dựa” mới chắc

Shared facebook
Thứ Ba, ngày 13/12/2022 08:45

“Chỗ dựa” ở đây là những chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn về công tác triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Và muốn có “chỗ dựa” chắc chắn, đòi hỏi công tác tham mưu phải rõ ràng và kịp thời.

Theo lãnh đạo BHXH TP.Cần Thơ, trong năm 2022, BHXH Thành phố không chỉ tham mưu cho UBND đưa chỉ tiêu bao phủ BHYT vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025, mà còn cho cả giai đoạn đến năm 2030, cũng như vào kế hoạch của UBND Thành phố về triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Cần Thơ.

 Việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn Cần Thơ đạt hiệu quả cao

Bên cạnh đó, BHXH TP.Cần Thơ đã phối hợp với các sở, ban ngành liên quan thường xuyên tham mưu để UBND Thành phố kiện toàn BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp. Đến nay, tất cả các BCĐ từ thành phố đến cấp huyện, xã đều được kiện toàn, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên, để có giải pháp thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Ngoài ra, BHXH TP.Cần Thơ còn ký kết 72 quy chế phối hợp với các đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội (cấp thành phố có 10 quy chế, cấp quận/huyện có 62 quy chế). Tất cả BHXH quận, huyện với 83 xã, phường, thị trấn cũng đã ký quy chế phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn. Đây chính là tiền đề vững chắc cho công tác phối hợp toàn diện, rộng khắp và ngày càng chặt chẽ giữa các đơn vị trên địa bàn, góp phần đưa chính sách BHXH, BHYT đến với toàn dân…

Được biết, công tác phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn TP.Cần Thơ luôn xoáy vào các trọng tâm, vốn là chức năng, nhiệm vụ của “đối tác”. Đơn cử: Phối hợp với Sở LĐ-TBXH quản lý NLĐ tham gia BHXH, người thuộc diện chính sách tham gia BHYT, phối hợp giải quyết chế độ TCTN cho NLĐ. Chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Sở LĐ-TBXH, Cục Thuế, Thanh tra và Công an thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn. Phối hợp với Sở KH-ĐT, Cục Thuế rà soát, đối chiếu dữ liệu NLĐ để khai thác phát triển người tham gia BHXH theo quy định. Phối hợp với Sở GD-ĐT tiếp tục triển khai chính sách BHYT HSSV, BHXH tự nguyện trong thân nhân cán bộ, giáo viên...

Theo lãnh đạo BHXH TP.Cần Thơ, để hoàn thành sứ mệnh dệt lưới an sinh trên địa bàn, BHXH Thành phố và BHXH các quận, huyện cần dựa vào hệ thống chính trị các cấp mới có cơ hội thành công. Trong đó, quan trọng nhất là các chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền thành phố trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT- đây chính là những văn bản pháp lý “nền”, tác động trực tiếp đến công tác dệt lưới an sinh. Thứ đến là những chỉ đạo của các sở, ban ngành, đoàn thể... thông qua các chương trình phối hợp, hỗ trợ đưa chính sách BHXH, BHYT đi vào đời sống cộng đồng dân cư, cộng đồng DN.

Chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề này, lãnh đạo BHXH TP.Cần Thơ nói rằng, muốn có “chỗ dựa” vững chắc, thì công tác tham mưu từ phía BHXH phải hết sức rõ ràng, không chỉ đầy đủ dữ liệu chuyên môn, mà hàm lượng thông tin dự báo cũng phải chính xác, kịp thời... Được biết, liên quan đến công tác BHXH, BHYT năm 2022, tính đến nay, Thành ủy Cần Thơ đã có 3 văn bản chỉ đạo; UBND Thành phố có 11 văn bản chỉ đạo; HĐND Thành phố ban hành 1 Nghị quyết; còn BCĐ Thành phố ban hành 2 văn bản chỉ đạo...

Thanh Giang


Viết bình luận


ASXHPortalBoxRight
ASXHPortalBoxRight
ASXHPortalBoxRight
ASXHPortalFooter