Thứ Tư, ngày 29/03/2023 05:21
ASXHPortalView

Tăng tốc độ là tăng trách nhiệm

Shared facebook
Thứ Tư, ngày 08/06/2022 18:27

Liên tục có những chỉ đạo kịp thời, quyết liệt trong toàn hệ thống nhằm triển khai nghiêm túc, hiệu quả các gói hỗ trợ của Chính phủ, ngành BHXH Việt Nam đã khẳng định năng lực cũng như trách nhiệm cao trong triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ NLĐ và DN gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Hơn 2 năm qua, nền kinh tế-xã hội, tình hình hoạt động của các DN cũng như đời sống nhân dân chịu tác động và ảnh hưởng sâu sắc bởi dịch COVID-19. Trước tình hình này, BHXH Việt Nam luôn theo sát diễn biến thực tế, chủ động tham mưu, phối hợp với các bộ, ngành liên quan trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các chính sách hỗ trợ để tháo gỡ khó khăn cho NLĐ và SDLĐ. Đặc biệt là gói hỗ trợ trên 30.000 tỷ đồng từ quỹ BH thất nghiệp theo Nghị quyết 116/NQ-CP được xem là chưa có trong tiền lệ, được Chính phủ ban hành rất nhanh chóng để kịp thời khắc phục các hậu quả tiêu cực do đại dịch gây ra.

Ngành BHXH Việt Nam luôn chủ động xử lý hồ sơ đảm bảo quyền lợi cho NLĐ

Theo đó, trong năm 2020-2021 và 5 tháng đầu năm 2022, BHXH Việt Nam đã tập trung huy động mọi nguồn lực sẵn có, đẩy nhanh tiến độ giải ngân; phát huy lợi thế của hệ thống dữ liệu CNTT và mã định danh của người tham gia, rút gọn tối đa các công đoạn, thủ tục và thời gian chi trả. Kết quả, toàn Ngành đã triển khai giảm đóng vào các quỹ BHXH và chi hỗ trợ từ nguồn quỹ BH thất nghiệp với tổng kinh phí trên 45.444 tỷ đồng cho NLĐ và chủ SDLĐ đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Đơn cử: Đối với Nghị quyết 68/NQ-CP, tính đến ngày 15/5/2022, toàn Ngành đã thực hiện điều chỉnh giảm mức đóng vào quỹ BH TNLĐ-BNN cho trên 375,3 nghìn đơn vị, tương ứng gần 11,1 triệu NLĐ với số tiền khoảng 4.322 tỷ đồng; đã giải quyết cho 2.760 đơn vị với 374.126 NLĐ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền 1.913 tỷ đồng. Đồng thời, tính đến ngày 27/5/2022, đã tiếp nhận và chi trả kinh phí hỗ trợ đào tạo nâng cao bồi dưỡng kỹ năng nghề cho 5.038 NLĐ của 36 đơn vị, tương ứng với số tiền 23,5 tỷ đồng. Đối với Nghị quyết 116/NQ-CP, chỉ sau 5 ngày, toàn Ngành đã hoàn thành thông báo điều chỉnh giảm mức đóng vào quỹ BH thất nghiệp cho 363,6 nghìn đơn vị, tương ứng 9,676 triệu NLĐ và số tiền giảm đóng 7.595 tỷ đồng; tính đến hết ngày 31/12/2021 đã chi hỗ trợ từ nguồn kết dư quỹ BH thất nghiệp cho gần 12,968 triệu NLĐ với số tiền gần 30.804 tỷ đồng...

Để đạt được những kết quả trên, BHXH Việt Nam liên tục có những chỉ đạo kịp thời, quyết liệt trong toàn hệ thống, nhằm triển khai nghiêm túc, hiệu quả các gói hỗ trợ của Chính phủ. Trong đó, đặc biệt nêu cao vai trò, trách nhiệm, sự chủ động của lãnh đạo, CCVC toàn Ngành trong việc hướng dẫn, hỗ trợ NLĐ và chủ SDLĐ; đa dạng hình thức tiếp nhận hồ sơ (không phụ thuộc vào địa giới hành chính); cắt giảm tối đa thời gian giải quyết hồ sơ xuống còn không quá 1 ngày làm việc… để chính sách hỗ trợ đến được với NLĐ và chủ SDLĐ một cách sớm nhất, hiệu quả nhất.

Có thể nói, việc triển khai thực hiện các gói hỗ trợ theo tinh thần các Nghị quyết của Chính phủ đã khắc họa rõ nét vai trò trụ cột của chính sách BHXH, BH thất nghiệp trong hệ thống an sinh xã hội đất nước; cũng như thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của ngành BHXH Việt Nam. Qua đó, góp phần tháo gỡ khó khăn cho NLĐ, giúp DN có thêm điều kiện để phục hồi và duy trì hoạt động sản xuất theo hướng bền vững.

Thái An


Viết bình luận


ASXHPortalBoxRight
ASXHPortalBoxRight
ASXHPortalBoxRight
ASXHPortalFooter