Y tế Thủ đô cần chính sách vượt trội đặc thù
Thứ Sáu, ngày 06/10/2023 19:00
ASXHPortalView

Y tế Thủ đô cần chính sách vượt trội đặc thù

Shared facebook
Thứ Sáu, ngày 06/10/2023 09:20

Hệ thống y tế công lập, chất lượng KCB của các cơ sở y tế trên địa bàn Hà Nội chưa đồng đều và chưa xứng tầm với vị thế của Thủ đô. Do đó, để đáp ứng nhu cầu KCB ngày càng cao của người dân, hệ thống y tế Thủ đô rất cần chính sách vượt trội đặc thù.

Mới đây, chia sẻ tại Hội thảo khoa học “Định hướng quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050”, GS-TS.Tạ Thành Văn- Chủ tịch Hội đồng trường (Trường Đại học Y Hà Nội) đã chỉ rõ những hạn chế, bất cập của hệ thống y tế Thủ đô. Đáng chú ý, cơ sở vật chất, trang thiết bị của hệ thống y tế công lập, nhất là ở tuyến huyện, xã còn thiếu và xuống cấp; nguồn nhân lực y tế còn thiếu (mới đạt 14 bác sĩ/10.000 dân), thấp hơn so với nhiều quốc gia phát triển trên thế giới.

Hệ thống y tế công lập cũng mất cân đối nghiêm trọng về nhân lực giữa lĩnh vực y học lâm sàng và y học sự phòng cũng như giữa các chuyên khoa với nhau. Sự thiếu vắng các chuyên gia trong một số lĩnh vực đã tạo ra khoảng trống nhân lực y tế chuyên khoa chất lượng cao. Hay như chất lượng KCB của một số BV chưa xứng tầm với vị thế là trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước.

Trong khi đó, hệ thống y tế tư nhân hầu như hình thành tự phát, chưa nằm trong quy hoạch tổng thể của mạng lưới y tế Thủ đô. Vai trò của các cơ sở y tế tư nhân còn quá nhỏ so với nhu cầu thực tiễn, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế dự phòng và chủ yếu chỉ tập trung ở một số lĩnh vực chuyên khoa có khả năng mang lại lợi nhuận cao. Điều này làm mất sự cân đối trong bức tranh tổng thể về cung cấp các dịch vụ y tế để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của người dân trên địa bàn Thủ đô.

Chỉ ra nguyên nhân, GS-TS.Tạ Thành Văn cho rằng, Hà Nội chưa có chính sách vượt trội đặc thù dành cho lĩnh vực y tế như: Chế độ đãi ngộ, cơ chế tài chính, quy định về KCB, cơ chế chi trả BHYT phù hợp với địa bàn Thủ đô để khuyến khích phát triển đội ngũ bác sĩ làm việc cho cơ sở y tế ngoài công lập; tạo mối liên hệ có tính hệ thống giữa cơ sở y tế công lập và ngoài công lập. Ngoài ra, ngân sách thành phố chưa có chính sách ưu tiên cho hoạt động y học gia đình…

Vì vậy, theo GS-TS.Tạ Thành Văn, trong quy hoạch lần này cần hướng tới xây dựng hệ thống y tế Thủ đô tiên tiến, hiện đại, tập trung phát triển một số lĩnh vực tiếp cận trình độ khu vực và thế giới. Đặc biệt, Hà Nội cần có chính sách, cơ chế sử dụng nhân lực y tế chất lượng cao, tạo động lực cho Thủ đô tận dụng được đội ngũ chuyên gia y tế giỏi trong và ngoài nước tham gia quản lý tại các khoa chuyên môn, cũng như tiết kiệm được ngân sách đầu tư cho đào tạo nguồn nhân lực, tránh chồng chéo, lãng phí, nhất là đảm bảo công bằng cho sự phát triển của cả y tế công lập và tư nhân.

PV


Viết bình luận


ASXHPortalBoxRight
ASXHPortalBoxRight
ASXHPortalBoxRight
ASXHPortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444