Hoạt động cần thiết và ý nghĩa
Thứ Ba, ngày 12/09/2023 19:00
ASXHPortalView

Hoạt động cần thiết và ý nghĩa

Shared facebook
Thứ Ba, ngày 12/09/2023 08:45

Việc Bộ Công an và BHXH Việt Nam tổ chức kiểm tra liên ngành về đóng BHXH, BHYT là hoạt động cần thiết giúp bảo vệ quyền lợi cho NLĐ, đồng thời cũng có ý nghĩa với chính DN.

Những ngày qua, một số DN trên địa bàn TP.HCM đang được Đoàn kiểm tra liên ngành do Bộ Công an và BHXH Việt Nam tiến hành kiểm tra công tác đóng BHXH, BHYT. Khi làm việc cùng DN, nhân sự Đoàn kiểm tra còn có sự tham gia của đại diện Công an TP.HCM và Công an các quận, huyện nơi DN đặt trụ sở. Ngoài ra, BHXH TP.HCM và BHXH các quận, huyện cũng tham gia hoạt động này. Do đó, nếu nói cho đầy đủ, một số DN trên địa bàn TP.HCM đang được kiểm tra liên ngành, liên cấp về đóng BHXH, BHYT.

Kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại DN

Vậy, vì sao phải huy động nhân sự liên ngành, liên cấp thực hiện hoạt động này? Trước hết, đó là vì quyền lợi của NLĐ. Làm công ăn lương tại các DN, NLĐ cần nhận đủ lương mỗi tháng để tái tạo sức lao động bản thân và nuôi gia đình. Bên cạnh đó, hằng tháng NLĐ còn cần được đóng đủ BHXH, BHYT để các quỹ ngắn hạn chi trả lúc ốm đau, thai sản, TNLĐ-BNN. Hay, lúc thất nghiệp, NLĐ được hưởng trợ cấp để bù thu nhập đã mất trong lúc tìm việc làm mới. Trong khi đó, các quỹ dài hạn còn lo chi lương hưu hằng tháng khi NLĐ hết tuổi làm việc, với cả quyền lợi tử tuất. Vì thế, nếu DN nhiều tháng liền không đóng đủ BHXH, BHYT, khi sự cố ập đến, NLĐ dễ bị hụt hơi về tiền bạc, gia cảnh rối bời, trẻ con bỏ học…

Thứ đến, việc kiểm tra giúp DN hướng đến sự phát triển bền vững. Bởi, cùng với chiến lược kinh doanh hợp lý là chuyện cốt tử của mỗi DN, công tác quản trị hiệu quả và triệt để tuân thủ pháp luật (trong đó có việc đóng BHXH, BHYT) là 2 trong những yếu tố then chốt giúp DN phát triển bền vững. Nếu DN không đóng đủ BHXH, BHYT sẽ bộc lộ “điểm khuyết” trong hành trình phát triển bền vững của mình, trong khi “điểm khuyết” ấy nhiều khi lại bắt nguồn từ việc DN đặt nhẹ yếu tố thượng tôn pháp luật.

Hoạt động kiểm tra liên ngành, liên cấp về đóng BHXH, BHYT tại DN chính là trực tiếp bảo vệ quyền lợi NLĐ. Trong mối tương quan giữa NLĐ và DN, thế yếu luôn thuộc về NLĐ. Vì vậy, NLĐ chỉ có thể trông cậy vào các cơ quan giám sát việc thực thi pháp luật, trong đó giám sát thực thi pháp luật BHXH, BHYT chính là BHXH các cấp. Còn Công an các cấp giám sát nhiều mặt trong đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực kinh tế. Do đó, hoạt động kiểm tra liên ngành, liên cấp giữa ngành BHXH và ngành Công an không chỉ cần cho NLĐ, mà còn đặc biệt ý nghĩa với DN và xã hội.

Trong hoạt động kiểm tra liên ngành, liên cấp, phía BHXH tập trung vào nội dung đóng BHXH, BHYT gắn với công tác quản trị DN. Còn phía Công an cũng tập trung nội dung đóng BHXH, BHYT nhưng gắn với tinh thần thượng tôn pháp luật của DN. Nói cách khác, hoạt động kiểm tra liên ngành, liên cấp giữa BHXH và Công an sẽ giúp DN- dù chỉ xoay quanh vấn đề đóng BHXH, BHYT- cũng giúp chỉ ra được các “điểm khuyết” liên quan đến yếu tố quản trị và yếu tố tuân thủ pháp luật... Bởi vậy, kiểm tra liên ngành, liên cấp giữa BHXH và Công an về đóng BHXH, BHYT là hoạt động cần thiết giúp NLĐ, đồng thời lại ý nghĩa với DN.

Thanh Giang


Viết bình luận


ASXHPortalBoxRight
ASXHPortalBoxRight
ASXHPortalBoxRight
ASXHPortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444