Số tiền chi trả cho người nghỉ hưu ngày càng tăng
Thứ Tư, ngày 06/09/2023 19:00
ASXHPortalView

Số tiền chi trả cho người nghỉ hưu ngày càng tăng

Shared facebook
Thứ Tư, ngày 06/09/2023 14:34

Năm 2022, quỹ hưu trí và tử tuất đã chi trả cho hơn 2,2 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng, với số tiền hơn 141,6 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 10% so với năm 2021.

Chính phủ vừa có báo cáo gửi Quốc hội về tình hình thực hiện chính sách, chế độ BHXH, BH thất nghiệp; quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BH thất nghiệp năm 2022. Theo đó, tổng số người hưởng chế độ BHXH từ nguồn NSNN đảm bảo năm 2022 là hơn 1,14 triệu người, giảm 2,68% (giảm hơn 31,4 nghìn người) so với năm 2021; số chi là hơn 46,87 nghìn tỷ đồng, tăng 3,52% (tăng gần 1,6 nghìn tỷ đồng) so với năm 2021.

Riêng quỹ hưu trí và tử tuất đảm bảo chi trả cho hơn 2,2 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng, tăng 3,08% so với năm 2021, với số tiền chi trả trong năm là hơn 141,6 nghìn tỷ đồng, tăng 10,72% so với năm 2021. Đồng thời, số tiền đóng BHYT cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng là hơn 62.000 tỷ đồng, tăng 9,24% so với năm 2021.

Kinh phí chi trả trợ cấp một lần là hơn 45,7 nghìn tỷ đồng, tăng 12,25% so với năm 2021. Đáng chú ý, trong năm 2022, số phát sinh tăng của quỹ hưu trí và tử tuất là hơn 343.000 tỷ đồng, số phát sinh giảm của quỹ là hơn 240,5 nghìn tỷ đồng. Ước kết dư quỹ hưu trí và tử tuất chuyển sang năm 2023 là hơn 988,4 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 4 lần với số phát sinh giảm của năm 2023.

Hiện nay, cơ quan BHXH đang thực hiện chi trả cho khoảng 3,3 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH. Từ năm 2016 đến nay, Chính phủ đã 6 lần điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng với các mức điều chỉnh tương ứng: 8% (năm 2016); 7,44% (năm 2017); 6,92% (năm 2018); 7,19% (năm 2019); 7,4% (năm 2022); từ 12,5 đến 20,8% (năm 2023) trên mức lương hưu hiện hưởng.

Căn cứ Điều 56 Luật BHXH năm 2014 và Điều 7 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP của Chính phủ, mức lương hưu hằng tháng của NLĐ được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Trong đó, tỷ lệ hưởng lương hưu từ năm 2022 như sau: Đối với lao động nam nghỉ hưu, cứ 20 năm đóng BHXH được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Đối với lao động nữ nghỉ hưu, cứ 15 năm đóng BHXH được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, NLĐ được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Đối với việc triển khai thực hiện chính sách khuyến khích người SDLĐ và NLĐ tham gia BH hưu trí bổ sung, báo cáo của Chính phủ cho biết, hiện có 4 trong số 47 công ty quản lý quỹ đang hoạt động trên thị trường chứng khoán được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện. Trong đó, Công ty CP Quản lý quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam triển khai 3 quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện, hiện có 217 người tham gia, với tổng giá trị tài sản ròng 73,54 tỷ đồng; Công ty Quản lý quỹ đầu tư MB triển khai 2 quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện, hiện có 673 người tham gia, với tổng giá trị tài sản ròng là 11,16 tỷ đồng. Đối với 2 công ty quản lý quỹ còn lại đang trong quá trình thành lập và triển khai các quỹ hưu trí.

Nguyệt Hà


Viết bình luận


ASXHPortalBoxRight
ASXHPortalBoxRight
ASXHPortalBoxRight
ASXHPortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444