Chính sách hay, sao khó đi vào cuộc sống?
Thứ Sáu, ngày 29/03/2024 19:00
ASXHPortalView

Chính sách hay, sao khó đi vào cuộc sống?

Shared facebook
Thứ Sáu, ngày 29/03/2024 14:02

Trong số các tỉnh duyên hải miền Trung, Phú Yên là một trong những địa phương còn lắm khó khăn. Vậy mà, chính sách hỗ trợ BHYT đối với bà con nông- lâm- ngư- diêm nghiệp có mức sống trung bình của Trung ương và địa phương lại khó đi vào cuộc sống.

Mới đây, tại cuộc họp BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Phú Yên, việc thực hiện chính sách hỗ trợ BHYT đối với bà con nông- lâm- ngư- diêm nghiệp được đưa ra thảo luận, phân tích. Theo đó, ngoài chính sách hỗ trợ của Trung ương (30% mệnh giá thẻ BHYT/năm), bà con còn được ngân sách địa phương hỗ trợ thêm 15%. Tính ra, để tham gia BHYT, những người thuộc diện này ở Phú Yên chỉ phải bỏ ra số tiền tương ứng 55% mệnh giá thẻ BHYT.

BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Phú Yên triển khai nhiệm vụ năm 2024

Điều đáng nói, Phú Yên có quy mô kinh tế đứng thứ 49/63 tỉnh, thành (tính theo thời điểm năm 2022), nên thu ngân sách không nhiều. Vì vậy, để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết hỗ trợ thêm 15% từ ngân sách địa phương, các cơ quan soạn thảo đã phải mất tới 24 tháng thuyết phục. Song, để làm ra chính sách hay, đậm ý nghĩa an sinh, lợi ích thiết thực đến nhiều người dân, lại không dễ dàng chút nào. Cũng bởi thế, khi triển khai, chính sách lại gặp hết vướng này đến vướng nọ, khiến nhiều người chưa được tiếp cận chính sách.

Một trong những nguyên nhân chính, theo các thành viên BCĐ, đó là khâu phê duyệt mức sống trung bình của chính quyền cấp xã đối với các hộ nông- lâm- ngư- diêm nghiệp còn chậm, chưa đạt tiến độ như mong muốn. Phía chính quyền tỉnh Phú Yên rất quan tâm đến vấn đề này nên đã phải nhanh chóng tìm hướng hóa giải.

Ghi nhận từ báo chí cho thấy, nhiều địa phương phấn khởi đưa chính sách vào cuộc sống ngay. Bởi, ngoài nhiệm vụ dệt lưới an sinh được Chính phủ giao từng năm (tỷ lệ bao phủ BHYT so với dân số), chính quyền các địa phương cũng cần ưu tiên đảm bảo công tác chăm lo sức khỏe người dân. Và, giúp người dân thuận lợi nhất, dễ dàng nhất trong tiếp cận, sở hữu thẻ BHYT là bước đầu tiên đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Theo quy định hiện hành, chính quyền xã phải thực hiện các bước sau trong phê duyệt mức sống trung bình với hộ nông- lâm- ngư- diêm nghiệp: Chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo BCĐ xã rà soát, xác định thu nhập của hộ gia đình; thực hiện niêm yết, thông báo công khai kết quả tại trụ sở xã trong thời gian 5 ngày làm việc, tổ chức phúc tra trong thời gian 3 ngày làm việc (nếu có khiếu nại); ban hành quyết định công nhận hộ nông- lâm- ngư- diêm nghiệp có mức sống trung bình trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày bắt đầu rà soát. Đối với trường hợp không đủ điều kiện theo quy định, Chủ tịch UBND cấp xã trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Với những bước quy trình trên, thiết nghĩ, các cấp chính quyền cấp xã ở Phú Yên cần quan tâm, chú ý hơn tới vấn đề này, để bà con sớm tiếp cận chính sách hỗ trợ BHYT của Trung ương và của tỉnh nhà.

Thanh Giang


Viết bình luận


ASXHPortalBoxRight
ASXHPortalBoxRight
ASXHPortalBoxRight
ASXHPortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444